Vis respekt for rustvognen

Mary-Ann Wulff Ofte stillede spørgsmål

Vi vil så gerne have, at alle viser hensyn og respekt over for afdøde mennesker og deres pårørende; også i trafikken. Alle ved vel efterhånden, at man bør stoppe op, når en rustvogn med en kiste kører forbi, hvis man er til fods. Men hvad bør man gøre, når man er i bil?

Hvad siger loven?

I Færdselslovens § 7 stk. 6 står der: ”Trafikanter skal give fri passage for forsvarets og redningsberedskabets kolonner, grupper af børn under opsyn af leder, ligtog eller andet sluttet optog.” Det betyder i praksis, at rustvogne med kister og eventuelt følge har forkørselsret, og følget må faktisk gerne køre over for rødt for at følge rustvognen. Du bør derimod bestræbe dig på ikke at komme til at genere hverken rustvogn eller følge ved for eksempel at overhale eller skille følget fra rustvognen. I praksis kan det måske være svært at se, at der er en rustvogn foran de langsomt kørende biler, men hvis du tænker tanken, kan det måske være lettere at se.

Desværre findes der flere udsagn fra forskellige bedemænd om, at nogle mennesker ikke respekterer rustvognskørsel med kister. Folk kan endda finde på at råbe ad bedemændende eller gøre upassende tegn. Det er en trist udvikling.

Hensyntagen

Respekt for rustvognen 1

I vores smukke rustvogne har vi gardiner, og når de er nede, skal du ikke tage hensyn til rustvognen som andet end en almindelig trafikant. Er der ingen kiste i rustvognen, gælder det samme naturligvis.

Kommer du forbi en kirke, hvor der står en rustvogn uden for, og hvor følget er på vej ud, er det ikke pænt at tale højt, grine, løbe, telefonere eller have store bevægelser. Vis gerne at du respekterer de pårørendes følelser. Du kan eventuelt vælge en anden vej, så du ikke er nødt til at gå gennem følget eller vente til rustvognen og følget er kørt. Vent helst på afstand af indsætningen af kisten i rustvognen. Det er ikke meningen, at du skal deltage i dette sidste farvel, med mindre du kendte afdøde.

I mange tilfælde står følget tilbage, når rustvognen kører, og følget vil typisk se efter rustvognen. Det er vigtigt for de pårørende, at deres udsyn til rustvognens bortkørsel ikke hindres, indtil rustvognen er væk / kørt om et hjørne. Gå derfor så vidt muligt ikke ind i deres synsbane. Hvis du har et barn eller flere med dig, så er det godt at du viser denne respekt, men vent med forklaringen til I er jer selv igen. Det er godt at tale med børn om disse ting. Så ved børnene senere, hvordan de bør opføre sig i en uvant situation.

Se også:

https://www.etfintfarvel.dk/hvordan-taler-vi-med-boern-om-sorg/

https://www.etfintfarvel.dk/gammel-overtro-i-forbindelse-med-doeden/

Færdselsloven:

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=204976#id5f18859c-cba5-45fd-873e-6d67a7aad2e2

©Begravelsesforretningen Brdr. Oest