Tanker før døden - "Min sidste vilje"


Hvordan forbereder man sig egentlig på, at man skal dø?

Det er et virkelig stort spørgsmål, og det vil være meget forskelligt fra person til person. For mange af os er det med døden, ikke noget vi har særlig meget lyst til at tænke på.

Nogle af os får desværre en livstruende sygdom, hvor det ender med at meldingen til sidst er, at nu kan man ikke hjælpe mere. Døden er nært forestående, og nu gælder det om, at den sidste tid bliver så god, som den overhovedet kan blive.

For de efterladte er det dog en stor hjælp, hvis afdøde selv har gjort sig nogle tanker før døden. Man kan bestille eller hente “Min sidste vilje” hos os i vores forretninger. Se her hvordan folderen ser ud: “Min sidste vilje”

Hvem kan jeg snakke med?

For mange kan det være svært at tale om døden med sine allernærmeste – især hvis døden er nært forestående. Det er for mange mennesker rigtig vigtigt at tale med nogen om, hvilke tanker man gør sig. Men det skal også siges, at nogle ikke har lyst til at forholde sig til døden overfor andre… og det er vigtigt at respektere.

I nogle tilfælde kan det være et ønske at tale med et menneske først, som ikke har følelser involveret i ens eget liv. Det kunne f.eks. være en psykolog eller en præst. Selv om en præst arbejder i kirken, behøver man ikke tro på Gud for at gøre brug af præsten. Rigtig ofte kan en præst bare være en person at snakke med og læsse lidt af på… et andet menneske, der lytter til de tanker, man gør sig. Dette kan være et skridt på vejen til at få taget hul på at dele sine tanker med de nærmeste.

På et tidspunkt er der også nogle, som får brug for at tale med os som bedemand omkring de tanker, man gør sig. I det tilfælde er man meget velkommen til at kontakte os for råd og vejledning. Vi har en lille folder, som kan være rigtig god at støtte sig til – den hedder “Min sidste vilje”. Det er en lille folder, hvor der er nævnt nogle faste punkter, man bliver bedt om at forholde sig til. “Min sidste vilje” kan fås gratis ved henvendelse til os.

Der er mange, der vælger, at vi skal opbevare en kopi af “Min sidste vilje”, så de er sikre på, vi har oplysningerne, når de pårørende engang skal mødes med os. Det er selvfølgelig også helt ok, hvis man bare ønsker at nedfælde sine tanker/ønsker på et blankt stykke papir. I dette tilfælde er man også velkommen til at aflevere en kopi til opbevaring hos os.

Det vigtigste er, at man giver besked til de relevante personer om, hvor papirerne kan findes, når døden indtræder. Kun på den måde har vi en mulighed for at efterkomme ens ønsker til afskeden med livet.

Hvor vil jeg gerne dø, hvis jeg selv kan vælge?

For de fleste bliver tanken om, hvor de skal dø ret vigtig. Nogle vil gerne dø i deres eget hjem, mens nogle igen gerne vil på hospice i den sidste tid, hvis der er mulighed for det. Men hvad er hospice egentlig helt præcist? Hospice er et sted, der er beregnet på at tage imod personer, der er alvorligt syge. Det er ikke alle, der dør, mens de er på hospice, men for mange bliver hospice det sted, de afgår ved døden.

Hospice Djursland har lavet en lille bog, som beskriver hvad et hospice er. I bogen er der også fortællinger om nogle af de patienter, der har været indlagt på Hospice Djursland. Hvis du har lyst til at læse bogen, kan du læse den her.

Det kan være vanskeligt at forholde sig til døden - vi er her, den dag den bliver en del af livet