Hvad betyder de forskellige ord?


En begravelse er, når kisten sænkes i jorden på det gravsted, de pårørende har valgt. I dag bruges ordet begravelse ofte som et generelt ord for den ceremoni, der bliver afholdt for afdøde.

Mange bruger også ordet begravelse om selve højtideligheden/ceremonien, selvom der er tale om bisættelse, hvor kisten bliver brændt.