Hvad betyder de forskellige ord?


En begravelse er, når kisten sænkes i jorden på det gravsted, de pårørende har valgt. I dag bruges ordet begravelse ofte som et generelt ord for den ceremoni, der bliver afholdt for afdøde.

Der er flere typer af begravelseshjælp– der findes den offentlige begravelseshjælp (læs mere her), og så findes der i nogle tilfælde begravelseshjælp fra fagforeninger. Der er tale om et økonomisk tilskud, der ydes som hjælp til betaling af begravelsesregningen. Vi søger altid om den offentlige begravelseshjælp efter aftale med de pårørende. Bliver vi oplyst om det, undersøger vi også hos diverse fagforeninger, om der kunne være noget hjælp fra dem også.

Hvis man er medlem af Sygeforsikringen Danmark i gruppe 1 eller 2, er der ligeledes kr. 1.400,00 i tilskud fra dem. Dette tilskud søger vi også på vegne af de pårørende.

En bisættelse er, når kisten bliver brændt på et krematorium, og afdødes aske hældes i en urne. Urnen kan derefter sættes ned i et gravsted, eller asken kan spredes over åbent vand.
Mange ønsker i dag at blive begravet – enten kisten eller urnen – i en plæne hvor der ingen sten er, og hvor der ikke er behov for vedligehold. Stedet kan hedde noget forskelligt: mindeplæne, de ukendtes gravsted, fællesplæne, fællesgrav m.m.