Begravelseshjælp
Vi holder fast I at være dem, vi er – og vi er her, når du har brug for os


BegravelseshjælpBeregning og udbetaling


 

I henhold til §160 i Sundhedsloven yder afdødes bopælskommune en begravelseshjælp, der er afhængig af afdødes formue. Satsen for begravelseshjælp reguleres hvert år pr. 1. januar. Ordningen administreres af Udbetaling Danmark.

Satsen i 2020 for begravelseshjælp

  • Børn under 18 år - kr. 9.550,00.
  • Personer på 18 år og derover - op til kr. 11.400,00.

Formuegrænser i 2020 gældende for voksne

  • Personer u/ægtefælle, m/samlever eller børn under 18 år kr. 19.150,00.
  • Personer m/ægtefælle eller børn under 18 år kr. 38.200,00.

Afdødes formue opgøres for at kunne beregne, om der kan udbetales begravelseshjælp, og hvor meget der eventuelt kan udbetales. Der gælder følgende regler for de enkelte grupper: 

  • Personer under 18 år: uanset formue udbetales der begravelseshjælp på kr. 9.550,00 til personer under 18 år (gælder også fostre og dødfødte børn).
  • Afdøde efterlader ægtefælle eller børn under 18 år: der udbetales en begravelseshjælp på kr. 11.400,00, hvis ægtefællernes samlede formue er under kr. 38.200,00. Fra denne grænse beskæres begravelseshjælpen krone for krone, og bortfalder helt ved en formue på over kr. 49.600,00.
  • Afdøde var enlig eller efterlader en samlever: der udbetales begravelseshjælp på kr. 11.400,00, såfremt afdødes formue er under kr. 19.150,00. Fra denne grænse beskæres begravelseshjælpen krone for krone og bortfalder helt ved en formue på over kr. 30.550,00.

Bemærk: for personer født før 1. april 1957 udbetales der altid et minimumsbeløb på kr. 1.050,00 - uanset formue.