Du er i trygge hænder


Samtale med osHvad skal forberedes?


Når der skal planlægges en begravelse eller bisættelse, vil vi oftest holde en personlig samtale med de pårørende til afdøde. Der er en lang række spørgsmål, der skal afklares, og vi oplever ofte, at pårørende har rigtig mange ting at holde styr på i forvejen. Det er derfor vigtigt, at vi sætter os ned sammen og bruger den tid, der skal til, for at vi stille og roligt får styr på hver enkelt spørgsmål.

Forud for samtalen er det vigtigt, at pårørende har afklaret, om der foreligger nogle ønsker fra afdøde, som vi skal tage hensyn til i vores planlægning. Det bliver mere og mere almindeligt, at afdøde har skrevet et brev, eller måske har udfyldt Min sidste vilje. Det er som regel til rigtig stor hjælp for de pårørende, hvis det er tilfældet.

Hvad skalForberedes?


Alle kan i princippet anmelde et dødsfald til myndighederne. I praksis vil det dog være nærmeste pårørende, der oftest tager sig af det. Vi hjælper jeg med at anmelde dødsfaldet, så myndighederne får de korrekte oplysninger, de skal bruge.
Noget af de første, der skal tages stilling til er, om afdøde skal begraves (kiste sænkes i jorden) eller bisættes (urne der sænkes i jorden). Dette er bl.a. afgørende for, hvad der rent praktisk skal ske videre og hvilke aftaler, der skal træffes. De fleste er dog ikke i tvivl om, hvad det er en begravelse eller en bisættelse. Vores erfaring er, at det er én af de ting, der kan være rigtig godt at få talt om, mens man er i stand til at drøfte det.
Man er ikke forpligtiget til at afholde en højtidelighed med et bestemt indhold. Nogle vælger faktisk, at der slet ikke skal holdes noget overhovedet. Hvis man synes en traditionel højtidelighed/ceremoni kan virke overvældende eller “ikke helt rigtigt”, så kan man sagtens afholde en mere afdæmpet eller enkel ceremoni.

Det eneste man skal være opmærksom på er, at sognepræsten kan kræve at få lov til at foretage jordpåkastelsen, hvis afdøde var medlem af folkekirken. Det betyder dog ikke, at det skal foregå i kirke eller kapel. I disse tilfælde laver vi altid aftale med sognepræsten om, at jordpåkastelsen foretages helt i stilhed med deltagelse af præsten og én af vores bedemænd – og selvfølgelig deltagelse af pårørende, hvis de måtte ønske dette.

Højtideligheden/ceremonien kan afholdes forskellige steder. Det kan være i en kirke, et kapel eller for så vidt f.eks. også hjemme i ens egen dagligstue, hvis forholdene er til det. Det skal dog bemærkes, at hvis afdøde var medlem af folkekirken, og pårørende ønsker deltagelse af en præst, så er præsten ikke forpligtet til at deltage, hvis en højtidelighed/ceremoni afholdes uden for kirken eller et kapel.

Højtideligheden skal som udgangspunkt afholdes omkring 1 lille uges tid efter dødsfaldet. Der er dog nogle gange nogle omstændigheder, der betyder, at der går lidt længere tid.

Hvis der er tale om en begravelse, så skal kisten begraves på en kirkegård – enten en sognekirkegård i forbindelse med en kirke, eller en kommunal kirkegård. I dette tilfælde skal pårørende blot blive enige om, hvilken kirkegård, det skal være.

En urne skal som udgangspunkt ligeledes sættes ned på en kirkegård jf. ovenstående, men der er dog lidt flere muligheder. Man kan vælge at asken skal strøs over hav, eller hvis man har en privat grund over 5.000 m2, så kan man søge om at få lov til at nedgrave urnen i egen jord.

Det er ikke alt her i livetman kan planlægge – vi er her, når du har brug for os