Hvad gør vi nu?Hvad gør man, når man oplever at miste én af sine kære? Det er et svært spørgsmål, for vi er jo alle forskellige som mennesker. Nogle mennesker har brug for at dykke ned i sorgen og afsavnet med det samme, mens andre har brug for at blive meget praktiske og foretage sig noget… gøre noget. Begge dele er jo lige rigtigt, men vi kommer ikke udenom, at der i forbindelse med et dødsfald er en række praktiske ting, man som pårørende skal forholde sig til.

Vores anbefaling er, at man som pårørende tager fat i en bedemand ret hurtigt efter døden er indtruffen. Så kan vi sammen få talt igennem, hvordan forløbet skal være i forhold til jeres familie. Måske har I brug for der sker noget hurtigt, måske har I brug for at komme lidt til jer selv, inden vi begynder at planlægge alt det praktiske.

Vores opgave som bedemand er at tage over, hvor I har brug for det. Vi ved, hvad der skal ske, og hvad der er af muligheder. Derfor kan vi rådgive jer og tage den byrde af jeres skuldre. På den måde kan I som familie og pårørende koncentrere jer om det, der er vigtigt for jer.

Vi har forsøgt at skrive lidt om, hvilke overvejelser I skal gøre jer, eller i hvert fald være forberedt på. Vi har delt informationen op i nogle emner, så det forhåbentlig er mere overskueligt. Hvis der opstår nogle spørgsmål til det, vi har skrevet eller til nogle helt andre emner, så er I velkommen til at ringe eller maile til os.

Længere nede på siden har vi skrevet lidt om, hvad I evt. kan forberede jer på, inden I skal mødes med bedemanden.

Et dødsfald skal anmeldes


 

Når en person dør i Danmark, skal det altid meldes til de offentlige myndigheder.

Det er altid en læge, der skal udfylde og underskrive en dødsattest. Lægen sikrer, at der foreligger sikre dødstegn, og når dette er tilfældet, så underskriver de en dødsattest.

Denne dødsattest skal foreligge, inden man kan anmode om begravelse eller en bisættelse med ligbrænding. Bedemanden må ikke afhente eller flytte på afdøde, før dødsattesten er underskrevet af en læge.

Der skal udfyldes en anmodning om begravelse eller ligbrænding
Dette skal ske elektronisk enten via borger.dk eller via bedemanden. Vi anbefaler, at I lader bedemanden foretage denne anmodning, da der er en række aftaler, der skal være på plads, inden anmodningen kan udfyldes korrekt. Bedemanden vil altid sende anmodningen på vegne af de pårørende, dvs. juridisk er det en pårørende, der bliver anmelder af dødsfaldet, og vedkommende skal derfor underskrive en fuldmagt til bedemanden.

Det er en kordegn eller præst i det sogn, hvor afdøde har bopæl, som godkender anmodningen om begravelse eller ligbrænding. Dette er også tilfældet, selvom afdøde ikke er medlem af folkekirken. Dette skyldes, at det er de forskellige kirkesogne i Danmark, der udfører denne administrative opgave og dermed er udpeget som begravelsesmyndighed.

Først når anmodningen er godkendt må afdøde begraves eller bisættes.

 

Hvad skalForberedes?