“Døden er da noget vi taler om”

Mary-Ann Wulff Sorg

”Døden er da noget vi taler om” er overskriften på dette års mediekonkurrence for 6-10. klasser fra hele landet. Det er Mary Fonden, Børn, Unge & Sorg, JP/Politikken og Østifterne, som i et samarbejde har valgt dette års tema. De vil gerne gøre døden og sorgen mindre tabubelagt gennem samtaler, og de vil gerne gøre det lettere for alle at tale om døden, minderne og alt hvad der følger med, når man som barn/ung mister en pårørende.

Eleverne får en masse forskellige redskaber at arbejde med, og de skal lave en netbaseret nyhedsside med diverse virkemidler fx en blog, videoklip, sociale medier og andet. Dertil kan eleverne vælge også at lave en papirudgave af deres avis. Konkurrencen afsluttes sidst i uge 46, hvor alle skal være færdige med deres avis.

Ud over selve konkurrencen er håbet, at mange unge bliver bevidste om, hvordan de kan få hjælp til sorg, og hvordan de kan give hjælp til andre børn/unge i sorg gennem dialog med kammerater, lærere, pædagoger og forskellige organisationer som for eksempel Børn, Unge og Sorg. Organisationen Børn, unge og sorg er et fantastisk, gratis tilbud til alle børn/unge mellem 13-19 år.

Vi hos Brdr. Oest vil gerne støtte dette initiativ, og vi vil i den nærmeste fremtid komme mere ind på, hvordan vi alle kan afhjælpe sorg hos børn og unge. Det er tit en overset ting, at sorgen hos børn og unge ikke bare forsvinder. Børn og unge er tilbøjelig til at søge indad med deres sorg. Det er os, der skal blive bedre til at spørge ind til deres sorg.

Læs også gerne:

https://www.etfintfarvel.dk/hjaelp-til-sorg/

https://bornungesorg.dk/boern-unge-sorgs-evidensprojekt/

https://jppol.dk/pressemeddelelser/mediekonkurrencen-2019-doeden-er-da-noget-vi-taler-om/

© Brdr. Oest Begravelsesforretning