Den sidste vilje

Mary-Ann Wulff Ofte stillede spørgsmål

Den sidste vilje

Alle mennesker har tanker om døden, og hvad der mon følger efter, hvad enten det er ens egen død eller de nærtståendes. De tanker og ønsker man har, kan være svære at sætte ord på, formulere, og videregive.

Hvad kan ønskerne være?

Vil du have en bisættelse, en begravelse, en borgerlig ceremoni – og hvad er forskellene? Hvad skal der ske med din krop? Skal du brændes eller begraves? Og hvad med gravsted? Vil du i de ukendtes grav, en mindeplæne, en mindeplæne med sten, en skovkirkegård, spredes over havet, eller måske vil du have din urne nedsat på et stykke jord du ejer – men er det lovligt?

Med dette indlæg håber vi, at vi kan gøre dig lidt klogere. Som altid er du meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil komme med kommentarer eller uddybende spørgsmål.

Uanset hvad du har tænkt, er det en god idé at skrive tingene ned. Det kan du gøre hvor som helst og når som helst. Vi har hørt om eksempler lige fra en lille seddel bagerst i salmebogen til deciderede underskrevne testamenter.

Samtale om din sidste vilje

Her hos os kan du bestille tid til en gratis samtale om din sidste vilje. Vi kan hjælpe dig med at få dine tanker skrevet ned. Mange mennesker har mange forskellige tanker om deres egen død, og måske ved du allerede præcis, hvad du gerne vil have dine pårørende til at gøre for dig efter din død. Måske er du endnu ikke kommet så langt i processen men har brug for hjælp til at komme til klarhed over dine tanker. For dine pårørende kan det være en stor hjælp, hvis der eksisterer noget konkret vedrørende dine ønsker. I den situation, hvor man sidder som pårørende til et dødsfald, er der mange ting at forholde sig til; man skal forholde sig til sorgen og de rent praktiske ting. Her kan nogle papirer med dine ønsker måske være en af de bedste hjælpere man kan få.

Pjecen “Min sidste vilje”

Når du kommer til samtale hos os, kan du få pjecen ”Min sidste vilje”. Pjecen indeholder både formelle og mindre formelle ønsker vedrørende dine sidste ønsker. Vi kan hjælpe dig med at udfylde den og få dine ønsker registreret hos Danske Bedemænd. Du kan også skrive flere ønsker end dem, der er i pjecen og få dine ønsker opbevaret hos os. Ønskerne kan du skrive på almindeligt papir og lægge papiret sammen med pjecen. Det kan for eksempel være ønsker om transport med MC rustvogn/rustvogn, kiste/urnevalg, specielle ønsker til begravelse/bisættelse, kaffebord m.m.

Hvordan opbevares ønskerne?

Det kan være en rigtig god idé at opbevare din kopi af pjecen og dine evt. ønsker i papirform sammen med dine øvrige personlige papirer. Så kan du fortælle dine pårørende, hvor ønskerne kan findes. Det er altså absolut ikke et krav, at du får hverken pjece, papirer eller tanker opbevaret hos os. Vores tilbud er kun tænkt som en hjælp til dig.

Forskellige former for ceremonier:

Mange mennesker i verden er nok troende på et eller andet plan. De er enten medlemmer af et trossamfund, eller de har bevidst fravalgt medlemskab af et trossamfund – dermed ikke være sagt, at man ikke har en tro. I dette indlæg vil vi koncentrere os om de danske regler og love; både som medlem af folkekirken og som ikke medlem.

Folkekirken

Som medlem af Den danske Folkekirke kan du vælge en kirkelig begravelse/bisættelse. Højtideligheden foregår så i en kirke eller et kapel. Den kirkelige ceremoni er den mest traditionelle/kendte og foregår i tæt samarbejde med præsten.

Inden for andre trosretninger end den kristne har man andre ceremonier, men også selv om man er medlem af folkekirken, kan man vælge andre former for ceremonier. Fælles for alle ceremonier er, at de ikke må forstyrre offentlig ro og orden.

Borgerlig ceremoni

Den mest anvendte ceremoni for mennesker, som ikke er medlemmer af folkekirken er en borgerlig ceremoni. Ved en borgerlig begravelse eller bisættelse kan ceremonien for de pårørende i princippet finde sted hvor som helst, bare den ikke forstyrrer offentlig ro og orden. Det vil sige, at hvis den afdøde /de pårørende har et ønske om, at ceremonien i forbindelse med dødsfaldet skal finde sted i fx et sommerhus, i et telt i haven eller i forsamlingshuset i landsbyen, er dette tilladt, hvis der er givet tilladelse fra ejeren af fx forsamlingshuset. Bedemanden bringer så kisten med den døde til det sted, der er blevet valgt, og efter ceremonien kører bedemanden den afdøde til begravelse/bisættelse. De fleste gange følger de pårørende efter rustvognen til selve jordfæstelsen eller til krematoriet, hvor kisten brændes.

Den kirkelige højtidelighed:

Ved en folkekirkelig begravelse og en folkekirkelig bisættelse foregår ceremonien i kirken eller i et kapel i tæt samarbejde med præsten. Bedemanden bringer kisten med den afdøde til den valgte kirke på det aftalte tidspunkt. Præsten forestår ceremonien, som traditionelt indeholder salmer/sange, en bøn og en tale af præsten baseret på den afdødes liv eller det kristne budskab. Der kan også være en kort tale af en af de pårørende og igen salmer/sange. Der er mulighed for at få hjælp hos bedemanden til at bestille ledsagende musik, hvis der er ønske om et bestemt stykke musik til fx udbæring af kisten.

Begravelse

Hvis det er en begravelse bringes kisten efter højtideligheden til kirkegården. Her finder selve jordpåkastelsen og begravelsen sted. Højtideligheden afsluttes med, at kisten sænkes i jorden på gravstedet. Blomster m.m. anbringes efterfølgende på graven af graveren eller bedemanden.

Bisættelse

Efter bisættelsesceremonien i kirken eller kapellet transporteres kisten efterfølgende til krematoriet, hvor den afdøde bliver brændt. Efter kremeringen kommes asken i en forseglet urne. Bedemanden eller graveren kontakter de pårørende, for nedsætning af urnen på kirkegården. Denne kontakt finder normalt sted inden for en tidsramme på 14 dage. De pårørende kan vælge, om de vil deltage i nedsætningen af urnen, der er dog enkelte steder, hvor de pårørende ikke kan deltage i nedsættelsen; det er på de kirkegårde, hvor kirkens vedtægter dikterer dette. Hvis man selv afhenter urnen på krematoriet, fx fordi den afdødes aske skal spredes over vand, skal man være bevidst om, at det ikke er tilladt at opbevare en urne i et privat hjem i længere tid.

I næste indlæg her på bloggen kan du læse mere om, hvilke ønsker man kan tage under overvejelse vedrørende anbringelse af legemet efter både en begravelse og en bisættelse.

Se også:

Hvor vil du gerne anbringes efter din død

© Brdr. Oest Begravelsesforretning