Ofte stillede spørgsmål og svar

Mary-Ann Wulff Ofte stillede spørgsmål

Af Mary-Ann Lie Wulff Hvem skal der ringes til ved et dødsfald? Et dødsfald skal anmeldes til de offentlige myndigheder. Det vil i praksis sige, at der skal ringes til en læge, som skal udfylde den officielle dødsattest. Lægen registrer altså dødsfaldet, men dødsfaldet skal også anmeldes til de rette myndigheder, og her kan bedemanden være behjælpelig med at udfylde …

Skifterettens arbejde – del 2

Mary-Ann Wulff Bliv klogere, Ofte stillede spørgsmål

Af Mary-Ann Lie Wulff Som jeg nævnte i seneste indlæg er der også noget, der hedder Boudlæg, Ægtefælleudlæg, Bobestyrerbo og Privat skifte. Disse begreber vil vi forsøge at behandle i den følgende tekst. Boudlæg: Boudlæg kommer på tale, hvis det samlede bo ikke indeholder en formue på mere end 44.000 kr. (2018 tal) efter, at alle begravelsesudgifter er betalt. Denne …

Skifterettens arbejde – del 1

Mary-Ann Wulff Bliv klogere, Ofte stillede spørgsmål, Paragraffer og regler

Af Mary-Ann Lie Wulff I det følgende vil vi forsøge at give et overblik over, hvilke ting du skal forholde dig til i forhold til skifteretten og et dødsfald. Jeg er i skrivende stund i gang med et boskifte, og hvis du har lyst til at læse om mine oplevelser med skifteretten, kan du finde det her: http://www.etfintfarvel.dk/mine-personlige-erfaringer-med-skifteretten/ Når der …

Mine personlige erfaringer med skifteretten

Mary-Ann Wulff Bliv klogere, Ofte stillede spørgsmål

Af Mary-Ann Lie Wulff Mine erfaringer med skifteretten Min lillesøster døde d. 21. april 2018, og i skrivende stund, d. 16. oktober 2018, er jeg ikke færdig med at have med hendes arv at gøre endnu. Min søster var fysisk og psykisk handicappet, og jeg har været både personlig og økonomisk værge for hende i en del år. På grund …

Må man være nøgen i kisten?

Mary-Ann Wulff Ofte stillede spørgsmål

Af Mary-Ann Lie Wulff Må man være nøgen i kisten? Må man ligge på siden i kisten? Må man beholde sine briller på, må man få en bamse med, må man få familiefotos med, må man tegne på kisten, må man beholde sine smykker på, må man få sin hund med i kisten, må man få grandtante Ernas glasvase med, …

Med benene først

Mary-Ann Wulff Historie, Ofte stillede spørgsmål, Traditioner

Af Helene Vesterkær I Danmark har vi en lang række talemåder, der refererer til død og begravelse. Hvem har for eksempel ikke hørt udtryk som “at grave sin egen grav”, “at stille træskoene”, eller at noget er “sort som graven”? Vi bruger også udtrykket ”at skulle herfra med benene først”, når et menneske ikke har tænkt sig at flytte fra …

Hvor vil du gerne anbringes efter din død?

Mary-Ann Wulff Ofte stillede spørgsmål

Af Mary-Ann Lie Wulff Ønsker om anbringelse af éns legeme efter døden: For mennesker med en anden trosretning end den kristne findes der forskellige steder i Danmark, hvor man kan blive begravet/bisat på egen trosretnings kirkegård; fx findes der en stor jødisk begravelsesplads i København og en ditto for muslimer i Brøndbyøster, men for alle mennesker gør det sig gældende, …

Den sidste vilje

Mary-Ann Wulff Ofte stillede spørgsmål

Af Mary-Ann Lie Wulff Den sidste vilje Alle mennesker har tanker om døden, og hvad der mon følger efter, hvad enten det er ens egen død eller de nærtståendes. De tanker og ønsker man har, kan være svære at sætte ord på, formulere, og videregive. Vil du have en bisættelse, en begravelse, en borgerlig ceremoni – og hvad er forskellene? …