Det forventede dødsfald

Mary-Ann Wulff Bliv klogere, Sorg

Den frygtede opringing Hvis du bor langt væk, modtager du nok den frygtede og forventede opringning fra sygehuset eller hjemmeplejen. Forhåbentlig modtager du opringningen i så god tid, at du kan nå frem til det menneske, som ligger for døden, mens der stadig er liv. Måske bør du overveje ikke at transportere dig selv, men i stedet lade en anden …

Når døden nærmer sig

Mary-Ann Wulff Bliv klogere, Sorg

At få at vide, at en man holder af, skal dø, er naturligvis altid svært. Det er en besked, man skal forholde sig til, men det kan være utrolig svært. Alle vil reagere individuelt lige fra den totale afvisning til det totale sammenbrud. Det er også en besked, mange har svært ved at forstå. Når man så er kommet sig …

Vores blog

Mary-Ann Wulff Ofte stillede spørgsmål

  Plejetestamente og børnetestamente Hvad er et “Plejetestamente” i modsætning til et almindeligt testamente, og bør du få oprettet sådan et? På vores blog har vi en masse gode idéer til ting, som du kan tænke over i forhold til dine eventuelle efterladte. Der er mange spørgsmål, du kan tage stilling til, hvis du vil gøre de praktiske ting lettere …

Naturen på kirkegårdene

Mary-Ann Wulff Bliv klogere

Kirkegårdens fremtid Der bliver flere og flere tomme pladser på landets kirkegårde. Mange af de gamle kistegravsteder bliver nedlagt i disse år, og det efterlader tomme græsplæner eller bare jord uden gravsten. Alt efter hvilken kirkegård du befinder dig på, behandles disse tomme pladser forskelligt. Det er kirkens menighedsråd, der bestemmer, hvad der skal ske med de tomme pladser. Mange …

Handskemager Prosper Mattat

Kirkegårde som kulturarv

Mary-Ann Wulff Bliv klogere, Historie, Vi går bagom historien

Berømte mennesker i Randers På Østre Kirkegård i Randers blev handskefabrikant Prosper Mattat og hustru begravet i henholdsvis 1937 og 1933. Prosper Mattat var efterkommer af den berømte handskemager Charles Louis Francisais Mattat, som blev hentet til Randers for at hjælpe Randers Handskefabrik på fode igen. Det er Mattats fortjeneste, at Randers handsker stadig eksisterer. Fabrikken gik i arv i …

Hvor og hvordan vil vi anbringes efter døden?

Mary-Ann Wulff Bliv klogere, Vi går bagom historien

Det er naturligt for os at blive begravet på en kirkegård I takt med at flere og flere mennesker vælger at blive brændt efter døden, forsvinder de store kistegravsteder på landets kirkegårde. Et kistegravsted er normalt fredet i 20-30 år efter begravelsen, og der er ikke længere så mange mennesker, som vælger at lade fredningstiden forny. I Danmark har der …

Søndre Urnebegravelsesplads i Lykkeshøj skov

Mary-Ann Wulff Bliv klogere

For fem år siden var det et ønske fra flere sider, at man i Randers og omegn kunne blive begravet i uindviet skov. Dette ønske valgte kommunen at lytte til. Der blev afsat et område på to hektar, det vil sige 20.000 m2 eller to kvadratkilometer, med mulighed for udvidelse til 10 hektar. Selve området er valgt, så biler kan …

Sletning af de digitale fodspor

Mary-Ann Wulff Bliv klogere, Ofte stillede spørgsmål

Ting bliver liggende på nettet, medmindre du fjerner dem Der er i dag meget snak om, hvordan man får ting til at forsvinde fra internettet, og om det i det hele taget er muligt at få ting fjernet fra nettet. Når en person dør, vil der i mange tilfælde også være ting på internettet, som de efterladte gerne vil have …

Det, der kan være svært at huske

Mary-Ann Wulff Bliv klogere, Ofte stillede spørgsmål

De praktiske gøremål – find afdødes personlige papirer frem, ring til eventuel hjemmepleje, ring til eventuel madordning, tøm postkassen regelmæssigt, tag dig af eventuelle husdyr og blomster, tøm køleskab/fryser og affaldsspand, ring til eventuel privat rengøring og kontakt en eventuel vicevært Boligen – hvis den afdøde boede i en lejebolig skal denne opsiges, og vand og varme skal læses af. …

Plejetestamente

Mary-Ann Wulff Bliv klogere

Alle mennesker uden undtagelse er i risikogruppen for at blive demente. Demens er ikke nødvendigvis lig med Alzheimers men derimod dækker begrebet demens over en række sygdomme i hjernen, som afføder hukommelsesbesvær og almen svækkelse af hjernens funktioner. Demens har ikke nødvendigvis noget med alder at gøre, men risikoen for at blive dement stiger med alderen. De hjernesygdomme, som udvikler …